Room Type
Price From
Price for {%days%} Night(s)
Max
Adults
Children
Rooms

Filter by accommodation type:

Filter by accommodation:


31 Available

31 Unavailable

31 Today

31 Restrictions apply

Accommodation(s) for

BOOK NOW
Secure Online Payment Learn More

Contact Information

Additional Guests

Payment Method

Secure Online Payment Learn More
It is the responsibility of the guest to include all transfer fees and charges to ensure that the property receives the full booking amount. Please follow the instructions on your email confirmation to complete the transfer.
Betaling via bankoverførsel

Beløbet indbetales på bankkonto:

Sparekassen Kronjylland
Reg.nr. 6688
Kontonr. 0017904329

Navnet på bookingen bedes angivet ved bankoverførsel

Bookingen vil først blive bekræftet, når vi har registreret din betaling. 

English: 

Please transfer the amount to the account:
Name of the bank Sparekassen Kronjylland

Reg.no. 6688
Account no. 0017904329
SWIFT: KRONDK22
IBAN: DK1766880017904329

Please note the name on the booking in the transfer.

The booking is only valid when we have received the payment.

Property Information

Velkommen til Schellerup Gård

Schellerup Gård en gammel gård bygget tilbage i 1910. Dengang var der ikke andet end en hovedbygning og en lade samt 12 ha landbrugsjord. I 1960 blev der bygget en ekstra længe og landbrugsjorden blev ændret til skovarealer. I 2005 blev gården købt af de tidligere ejere Anja og Kent, som totalrenoverede gården fra ende til anden. Hovedbygningen fik en overetage og den tre-længede gård blev istandsat med stråtag, hovedhus til privaten samt 3 ferielejligheder. De brugte 3 år før gården stod færdig, og gården blev deres hjem i 16 år.Vi overtog gården efteråret 2021 med drømmen om at gøre gården til et fantastisk sted for os, vores børn, vores lokalsamfund og ikke mindst for jer, vores gæster! Vi har mange planer men driver gården videre i samme ånd og med respekt for historien. 

På gården har vi tre hotel-lejligheder med hver deres stil, som indeholder to enkelt senge (der sagtens kan slås sammen til en dobbelt), en hyggekrog, fuld funktionelt køkken med køleskab, komfur, ovn samt alt i inventar med dertilhørende hyggelig spiseplads. Derudover har alle lejlighederne også eget toilet og bad.

Udover vores hotel-lejligheder har vi også to magiske glamping telte, sauna med panorama udsigt udover den idylliske sø samt vildmarksbad og event telt. Alt sammen i naturskønne omgivelser tæt på Herning by, Jyske Bank Boxen og Messecenter Herning.


Property Name: Schellerup Gård

Street Address: Gunderupvej 5

City : Herning

Postal Code : 7400

Contact Name: Benjamin Schellerup

Phone: +4523838343

Email: info@schellerupgaard.dk

Amenities
 • Fitness center
 • BBQ facilities
 • Beach chairs / loungers
 • Breakfast in the room
 • Garden
 • Guest parking
 • Heating
 • Hot Tub
 • Internet
 • Invoices
 • Non-smoking rooms
 • Sauna
 • Terrace

Check-in/Check-out Policies

This property has the following check-in and check-out times and policies:

Check-In: 3:30 PM

Check-Out: 10:30 AM

Property and Cancelation Policies :

Dansk:


Hotel-lejligheder:

Check-in: fra kl. 15.30

Check-out: kl. 10.30 senest

Glamping: 

Check-in: fra kl. 14:30
Check-out: kl. 11.00 senest


Afbestillingsregler for ophold

Vi gør opmærksom på, at annullering eller ændringer af overnatning(er), ophold, events (herunder saunagus) skal ske skriftligt (via e-mail) 48 timer før ankomst.

Nedenstående er gældende for direkte bookinger. 
 • Du kan annullere dit ophold gebyrfrit, indtil 14 dage før check-in (kl. 12.00)
 • Dit ophold er bekræftet ved indbetaling af depositum eller ved anden aftale.
 • Ved udeblivelse (No Show) betales 100% af prisen for hele ydelsen/opholdet.
 • Booker du et event eller ophold, der ikke er refunderbart (non refundable), vil det ikke være muligt at få nogen tilbagebetaling for ydelsen/opholdet ved bestilling.
Hvis bookingen er sket via anden platform (eks. Booking.com, Hotels.com, Expedia), vil bookingen være underlagt de særskilte gældende regler for afbestilling/ændring for platformen, hvor bookingen er foretaget.

Reglerne er også gældende, hvis opholdet bestilles 14 dage eller mindre før ankomst.

Afbestillingsregler for events

Afbestilling eller reducering af deltagende personer til booket event skal ske skriftligt (via e-mail) senest 4 uger før ankomst.

Herefter kan maksimalt 50% af det endeligt bestilte arrangement afbestilles. Vær opmærksom på, at for at afbestille de maksimale 50%, skal afbestillingen foretages som nedenstående:
 • Ved 30 – 20 dage før arrangementet/eventet kan der frit annulleres op til 50% af det endeligt bestilte arrangement.
 • Er der under 20 dage til arrangementet, så der ikke længere annulleres eller foretages ændringer i bookingen
 • Ved no-show, forsinket ankomst, tidlig afrejse eller senere afbestilling eller reducering har Schellerup ApS krav på en erstatning svarende til den fulde pris på de for sent afbestilte ydelser i det endeligt bestilte arrangement eller ophold. Schellerup ApS vil naturligvis prøve at gensælge eventuelt for sent annullerede ydelser. I tilfælde af at det ikke er muligt at gensælge ydelserne til samme pris, forbeholder Schellerup ApS sig ret til at fremsende en faktura for prisforskellen på de oprindeligt bestilte ydelser ifølge denne booking.
Konferencer og møder

Såfremt konferencen/kurset afbestilles senere end 1 måned før arrangementet, har Schellerup ApS krav på erstatning på et evt. tab – 75% af aftalte arrangementspris alt inklusive – hvis lokalerne ikke kan nås udlejet til anden side. Ved afbestilling senere end 14 dage før arrangementet, er bestilleren pligtig at betale hele arrangementet. Strejke, lockout, brandskade eller lignende skade, indskrænkninger i leverancer samt lignende uforudsigelige hændelser, der er udenfor Schellerup ApS kontrol, forbeholder Schellerup ApS sig til at hæve aftalen uden skadeserstatning af nogen art. Der tages sædvanligt forbehold overfor statsmagts indgreb over for “hotelbranchen” som f.eks. afgiftsændringer eller lignende, der berettiger os til tilsvarende prisforhøjelser.

Force majeure

Såfremt opholdet forhindres pga. force majeure (naturkatastrofer, strejke, krigshandlinger, epidemi, pandemi, optøjer og lignende) er Schellerup ApS ikke erstatningspligtig for afbrudte eller ikke gennemførte ophold og events.

English:


Hotel apartments: 


Check-in: from 15.30

Check out: 10.30 (at the latest)

Glamping: 

Check-in: from 14.30
Check-out: 11.00 at the lastes


Cancellation policy for accommodation

Please note that cancellations or changes to accommodation(s), stay, events (including saunagus) must be made in writing (via e-mail) 48 hours before arrival.

The following applies to direct bookings: 
 • Du kan annullere dit ophold gebyrfrit, indtil 14 dage før check-in (kl. 12.00)
 • Your stay is confirmed by paying a deposit or by other agreement.
 • In case of no-show, 100% of the price for the entire service/stay will be charged
 • If you book an event or stay that is non-refundable, it will not be possible to get any refund for the service/stay efter the time of booking/confirmation
If the booking was made through another platform (e.g. Booking.com, Hotels.com, Expedia), the booking will be subject to the separate applicable rules for cancellation/change for the platform where the booking was made.The rules also apply if the stay is booked 14 days or less before arrival.Cancellation policy for eventsCancellation or reduction of participants for the booked event must be done in writing (through e-mail) no later than 4 weeks before arrival.After this, a maximum of 50% of the event price will be refunded. Please note that in order to cancel the maximum of 50%, the cancellation must be made as below:
 • At 30 - 20 days before the arrangement/event you will be charged 50% of the total price the event. The remaining 50% will be refunded.
 • If there are less than 20 days to the event, the full amount of the event will be charged, and no refund will be offered.
 • In the event of a no-show, late arrival, early departure or later cancellation or reduction, Schellerup ApS is entitled to compensation corresponding to the full price of the late canceled services ordered. Schellerup ApS will of course try to resell any late canceled services. In the event that it is not possible to resell the services at the same price, Schellerup ApS reserves the right to send an invoice for the price difference of the originally ordered services according to this booking.
Conferences and meetings

If the conference/course is canceled later than 1 month before the event, Schellerup ApS is entitled to compensation for any loss – 75% of the agreed event price all inclusive – if the premises cannot be reached rented out to the other party. In case of cancellation later than 14 days before the event, the customer is obliged to pay the entire event. Strike, lockout, fire damage or similar damage, reductions in deliveries as well as similar unforeseeable events that are beyond Schellerup ApS's control, Schellerup ApS reserves the right to terminate the agreement without compensation of any kind. Reservations are usually made in relation to government intervention in the "hotel industry", such as tax changes or similar that entitle us to corresponding price increases.

Force majeure

If the stay is prevented due to force majeure (natural disasters, strikes, acts of war, epidemic, pandemic, riots and the like), Schellerup ApS is not liable for compensation for interrupted or uncompleted stays and events
Terms and Conditions

Dansk:

Disse handelsbetingelser er gældende for bookinger foretaget direkte hos Schellerup ApS enten via onlinebooking eller via telefon, mail eller personlig henvendelse. Direkte booking via telefon, mail eller personlig henvendelse.

Bookinger der foretages via mail, telefon eller personlig henvendelse betales i forbindelse med bookingen. Du modtager en bekræftelse via mail indeholdende en faktura til betaling. Når beløbet er indbetalt, er din booking bekræftet.

Force majeure

Såfremt opholdet forhindres pga. force majeure (naturkatastrofer, strejke, krigshandlinger, epidemi, pandemi, optøjer og lignende) er Schellerup ApS ikke erstatningspligtig for afbrudte eller ikke gennemførte ophold og events.

Depositum

Schellerup ApS forbeholder sig ret til at opkræve depositum på 100% af bestillings summen ved reservationer. Depositum forfalder, når reservationen foretages. Indbetales depositum ikke rettidigt, annulleres reservationen.


English:

These terms and conditions apply to bookings made directly with Schellerup ApS either through online booking or via telephone, e-mail or personal contact. Direct booking through telephone, mail or personal inquiry.Bookings made through email, telephone or personal contact are paid in connection with the booking. You will receive a confirmation on email containing an invoice for payment. When the amount has been paid, your booking is confirmed.

Force majeure

If the stay is prevented due to force majeure (natural disasters, strikes, acts of war, epidemic, pandemic, riots and the like), Schellerup ApS is not liable for compensation for interrupted or uncompleted stays and events.

Security deposit

Schellerup ApS reserves the right to charge a deposit of 100% of the order sum for reservations. The deposit is due when the reservation is made. If the deposit is not paid on time, the reservation will be cancelled.

RATE CHECK
rate check title RATE CHECK

Prices above may or may not include taxes
cloudbeds logo
WHY BOOK DIRECT?
We are proud to offer the lowest price available to our consumers directly on our website. This feature is our confirmation of that guarantee. Booking direct allows us to provide you, our guest, with the highest standard of service possible. We appreciate your business and look forward to your stay.
check sign RATE CHECK
This is the lowest available rate on matching your search criteria.
This price check was performed to ensure our direct rates can't be beaten elsewhere. Help support our hotel and book direct today.